Submit

Productbeoordelingsprocedure

Het programma behelst onder meer het beheersen van de effecten op gezondheid, veiligheid en milieu gedurende de gehele levenscyclus van een product. Met behulp van erkende analytische methoden worden gegevens over productveiligheid ontwikkeld en milieueffecten gedurende de levensloop van een product beoordeeld.

Tot deze methoden behoort ook een beoordeling van de productveiligheid, waarbij potentiële gevaren worden geïdentificeerd en blootstellingsscenario’s worden beoordeeld, met speciale aandacht voor de gezondheid en veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij de handling en het gebruik van onze producten. Ook bij de. levenscyclusanalyse ligt de nadruk op de milieueffecten van onze producten, zodat er sprake is van een evenwichtige en geïntegreerde benadering.

Contact us

How can we contact you?

Request a sample
formVersion
{"FieldName":"productName","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"","MaxItem":10}

Request a sample

sign up successful!

Request a quote
formVersion
{"FieldName":"productName","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"","MaxItem":10}

Request a quote

sign up successful!

Compare