Submit

We helpen cliënten de risico’s te minimaliseren

Je publiekelijk uitspreken voor bescherming van het milieu, veilige procedures, gezondheid van het personeel en een goede relatie met buren en omwonenden van een fabriek is vandaag de dag simpelweg niet voldoende; een echt maatschappelijk bewust bedrijf geeft zelf het goede voorbeeld.

In elke fabriek van Covestro, overal ter wereld, streven wij naar het creëren en onderhouden van een veilige en gezonde leef- en werkomgeving in een duurzaam milieu voor medewerkers en omwonenden.

Het Product Stewardship van Covestro is gericht op risicominimalisering bij de handling van onze producten. Dit doen we door de bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu integraal onderdeel te maken van het gebruik en de verwijdering. Covestro neemt gezondheid, veiligheid en milieu uiterst serieus en werkt daartoe nauw samen met cliënten, brancheorganisaties en het publiek.

Contact us

How can we contact you?

{"FieldName":"","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"No results for","MaxItem":10}
Request a sample
formVersion
{"FieldName":"productName","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"No results for","MaxItem":10}

Request a sample

Hello! Thanks for reaching out to us.
We have received your request and one of our experts will be in touch with you as soon as possible.
In the meantime, feel free to discover our innovative material solutions!

Speak to you soon,
Your Covestro Team

Request a quote
formVersion
{"FieldName":"productName","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"No results for","MaxItem":10}

Request a quote

Hello! Thanks for reaching out to us.
We have received your request and one of our experts will be in touch with you as soon as possible.
In the meantime, feel free to discover our innovative material solutions!

Speak to you soon,
Your Covestro Team

Compare