Submit

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) meet de milieueffecten van productie, gebruik en verwijdering van producten en diensten, overeenkomstig de internationale standaard ISO 14040/44.

Met behulp van een LCA kunnen bedrijven de milieuvoordelen van hun producten ten opzichte van die van concurrenten belichten, in de ontwerpfase duurzamere stoffen/energiebronnen selecteren, of bestaande procedures milieuvriendelijker maken.

Met een LCA kan worden vastgesteld welke stadia in de levenscyclus van een product of procedure meer of minder belastend zijn voor het milieu. In combinatie met andere middelen, zoals CO2-boekhouding, kan een LCA ook worden gebruikt om de ecologische voetafdruk te bepalen en te verkleinen. Covestro ondersteunt de levenscyclusanalyse door middel van twee activiteiten.

  • We verlenen onze actieve medewerking aan brancheorganisaties bij het opstellen van actuele branchegemiddelde levensloopgegevens (ook wel “wieg-tot-poort analyse” genoemd) van onze belangrijkste producten: deze gegevens kunnen worden gedownload vanaf de betreffende websites.
  • In bepaalde landen ontvangen brancheorganisaties hulp van onze deskundige medewerkers bij het uitvoeren van levenscyclusanalyses. Ook kunnen wij zelf levenscyclusstudies naar de producten van cliënten ondersteunen of uitvoeren: zie de informatie per land voor contactadressen.

Contact us

How can we contact you?

Request a sample
formVersion
{"FieldName":"productName","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"","MaxItem":10}

Request a sample

sign up successful!

Request a quote
formVersion
{"FieldName":"productName","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"","MaxItem":10}

Request a quote

sign up successful!

Compare