Submit

Beoordeling van de productveiligheid

Wij hanteren een proces bestaande uit vier stappen om de potentiële risico’s van onze producten te prioriteren, beschrijven, beheersen en publiceren, overeenkomstig de ICCA-richtlijnen:

Prioriteren van producten

De veiligheidsbeoordeling van een product of productcategorie wordt geprioriteerd op basis van:

  • De veiligheidsbeoordeling van een product of productcategorie wordt geprioriteerd op basis van:
  • Gevaren en blootstelling
  • Andere argumenten (bijvoorbeeld door de branche uitgezette beleidslijnen)

Risicobeschrijving

Nadat de mate van prioriteit is vastgesteld, worden de potentiële risico’s van elk product beoordeeld en beschreven:

  • Beoordeling van gevaren x beoordeling van blootstelling = risicobeschrijving

Risicobeheersing

Voortvloeiend uit de risicobeschrijving worden de nodige maatregelen getroffen ter beheersing van de risico’s.

Risicopublicatie

De vastgestelde potentiële risico’s van producten of productgroepen worden gepubliceerd in verschillende informatiebronnen. Deze bronnen zijn te vinden in ons informatiecentrum. Het betreft onder andere:

Contact us

How can we contact you?

Request a sample
formVersion
{"FieldName":"productName","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"","MaxItem":10}

Request a sample

sign up successful!

Request a quote
formVersion
{"FieldName":"productName","Endpoint":"https://covestro-prod-ffm.apimanagement.eu2.hana.ondemand.com/hybrispcm/products_typeahead?identKey=GB6LiyNSG0YYxXXEpmO8EyoUdFLN0Roi&max=5&lang=en&extended=true","Language":"nl","PermissionQuery":"","BrandLabel":"Brand","ProductLabel":"Product","NoResultLabel":"","MaxItem":10}

Request a quote

sign up successful!

Compare